Lectoraat Verpleegkundig Leiderschap

Lectoraat Verpleegkundig Leiderschap

Het lectoraat Verpleegkundig Leiderschap is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Leiden en Alrijne Zorggroep.

Verpleegkundig leiderschap

Het lectoraat zet zich in om de positie van verpleegkundigen binnen de acute gezondheidszorg te versterken. Daarom wordt onderzocht op welke manier verpleegkundigen leiderschap kunnen ontwikkelen waardoor zij meer zeggenschap en autonomie krijgen over de verpleegkundige zorg. Daarnaast zal het lectoraat onderzoeken wat er ontbreekt of aanwezig is om leiderschap te nemen binnen de context waarin verpleegkundigen werkzaam zijn.

Duurzame inzetbaarheid

De Coronapandemie kan ons leren hoe we een volgende crisis moeten aanpakken. Het lectoraat wil daarom onderzoeken hoe verpleegkundigen zich kunnen voorbereiden op een toekomstige crisis, zodat duurzame inzetbaarheid van verpleegkundigen wordt gerealiseerd. Verpleegkundigen vormen het kapitaal van een zorgorganisatie.

Door vroegtijdig uitval te voorkomen wordt de continuïteit van kennis en vakmanschap van verpleegkundigen gewaarborgd. Het praktijkgerichte onderzoek zal zich richten op het creëren van weerbaarheid en hoe weerbaarheid bijdraagt aan het ontwikkelen van verpleegkundig leiderschap. Weerbare verpleegkundigen werken met meer plezier en zijn daardoor langer in staat om bij te dragen aan goede en veilige patiëntenzorg.

Verantwoording 2021

In de verantwoording over 2021 van het lectoraat Verpleegkundig Leiderschap lees je over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling.

Bekijk de verantwoording