Ouderschap en Ouderbegeleiding

Ouderschap en Ouderbegeleiding

Uit (inter)nationaal onderzoek naar ouderschap blijkt ‘gelukkig ouderschap’ een mythe. Enerzijds betekent de geboorte van een kind een nieuwe vorm van liefde; ouders ontwikkelen bijna automatisch positieve zorg en gevoelens van verantwoordelijkheid voor het kind. Anderzijds geven ouders aan dat zij minder gelukkig zijn, minder tevreden over hun leven en huwelijk in vergelijking met koppels die geen kinderen hebben.

Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding van Hogeschool Leiden besteedt aandacht aan onderzoek naar de betekenis van ouderschap voor ouders. Op welke manier kunnen professionals en samenleving ouders ondersteunen in positief ouderschap en wat zijn de waarden en vaardigheden in ouderschap?

Over het lectoraat

Het lectoraat levert een bijdrage door bestaande (wetenschappelijke) kennis over dit thema toegankelijk te maken en te verspreiden, zowel via onderwijs als via activiteiten in de samenleving. Het lectoraat richt zich op deskundigheidsbevordering van hogeschooldocenten, toekomstige professionals (studenten), professionals die werkzaam zijn in onder andere de hulpverlening, gemeenten, onderwijs en maatschappelijke organisaties en uiteraard op de ouders zelf.

Lees meer over het lectoraat