Studenten nemen pauze

Reacties werkveld HBO-Rechten

Wigman Sardjoe & Van Weegberg advocaten Mr. W.N. Sardjoe, Partner

"De afgelopen jaren hebben wij zeer prettig samengewerkt met Hogeschool Leiden. Zowel met de docenten als met de stagiairs. Studenten van de opleiding HBO-Rechten lopen bij ons een zeer actieve en serieuze meerwerkstage en wij steken dan ook veel tijd in het inwerken en de begeleiding van stagiairs. Voor ons kantoor is dit van groot belang omdat wij een bovengemiddeld drukke praktijk kennen. De eerste twee weken wordt een stagiair door een vaste medewerker ingewerkt en daarna geven wij op maat taken uit handen. Wij kijken daarbij erg nauwkeurig naar het niveau en de draagkracht van elke stagiair. Daarbij geven wij veel vertrouwen aan de stagiairs waardoor ze meestal openbloeien en geven wij hen veel verantwoordelijkheden aan de hand van hun kunnen. Uiteindelijk resulteert dit in een zichtbare ontwikkeling in de leercurve van de student en voor onze organisatie -mede afhankelijk van de inzet en kunde van de student- in een volwaardig functionerende medewerker op juridisch niveau."
wswadvocaten.nl

Landal GreenParks BV Rachel Linthorst, Recruiter Trainees

"Studenten van Hogeschool Leiden zijn op dit moment voornamelijk afkomstig van de opleiding HBO-Rechten en worden ingezet op onze afdeling Legal Affairs. Bij Landal GreenParks hebben we hiernaast nog vele andere stage mogelijkheden; studenten van de opleiding Commerciële Economie en Communicatie zijn ook meer dan welkom. Stagelopen bij Landal houdt in dat je meewerkt en opdrachten uitvoert. Wij zorgen ervoor dat stagiairs al het werk op een afdeling meekrijgen en zoveel mogelijk een beeld krijgen van de hele organisatie en daarbij niet uit het oog verliezen dat we het uiteindelijk allemaal doen voor de gast. Daarvoor hebben we parkkantoorwisseldagen. In het begin van de stageperiode gaan de stagiairs samen naar een aantal parken om daar mee te lopen op de verschillende afdelingen. Gastvriendelijkheid is voor ons erg belangrijk. Wij spreken van Hostmanship; de gast het gevoel te geven welkom te zijn, de overtreffende trap van gastvriendelijkheid. Hiernaast willen wij graag met elkaar werken op basis van onze 'waarden' respectvol, betrouwbaar, gedreven, samenwerken, persoonlijk. Stagiaires zijn voor ons heel waardevol; het zijn onze toekomstige medewerkers en staan bol van de frisse, nieuwe ideeën. Dit geeft een erg leuke dynamiek in onze organisatie."
Werken bij Landal

Kenniscentrum Europa decentraal Jos Meijerink, Senior Adviseur

"Kenniscentrum Europa decentraal biedt stageplaatsen aan studenten HBO-Rechten van Hogeschool Leiden. Wij houden ons bezig met het maken van een vertaalslag van Europese wet- en regelgeving voor overheidsinstanties. Op dit moment is de stagiair bezig met het maken van een nieuwsbrief en heeft zij een belangrijke rol bij de totstandkoming hiervan. Uiteraard gaat dit allemaal in samenwerking met een vaste medewerker, maar mocht blijken dat een stagiair meer aan kan, dan zijn wij ook bereid om complexere zaken bij hem/haar neer te leggen. Op dit moment hebben wij een stagiair die 10 maanden bij ons stage loopt. Langere stageperiodes (vanaf 5 maanden) zijn voor ons een pré."
europadecentraal.nl

Hoogheemraadschap van Rijnland Albert van Kampen, Teamleider Juridische Zaken

"Onze samenwerking met Hogeschool Leiden ervaren wij als zeer positief. Op dit moment rondt de tweede stagiair van de opleiding HBO-Rechten zijn stage af en binnenkort begint de volgende student HBO-Rechten. Binnen onze organisatie ondersteunen stagiairs tweeledig. Ten eerste ondersteunen ze het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, dit houdt in dat ze bezig zijn met het opzetten en volgen van procedures, hoorzittingen en de administratieve afhandeling. Ten tweede doen de studenten een relevant onderzoek. Aan het begin van elke periode vergt dit enige begeleiding, maar daarna tonen zij voldoende vermogen om de werkzaamheden goed uit te voeren.

SRK Rechtsbijstand Auke van der Wal, Adviseur Personeel en Organisatie

"Wij zetten naar tevredenheid meerdere stagiairs van Hogeschool Leiden in op verschillende afdelingen binnen onze organisatie. Indien een stagiair laat zien dat hij of zij meer in zijn mars heeft, bieden wij de ruimte om daar gebruik van te maken. En in sommige gevallen, afhankelijk van op welk rechtsgebied de stagiair werkzaam is, onderhouden ze contact met onze cliënten. Dat een stage goed verloopt is ook in ons belang. Wij willen onze organisatie immers onder studenten profileren als potentiële werkgever. Ook daarom werken wij graag mee aan de aaneensluiting tussen theorie en praktijk."
srk.nl

Consumenten Autoriteit Carin Borst, Juridisch Medewerker Back Office

"Wij hebben ondersteuning van een student van de opleiding HBO-Rechten. Op dit moment merken wij dat de basiskennis voldoende aanwezig is, maar dat wij hem de vertaalslag naar de praktijk nog moeten bijbrengen. Dit is ons inziens zeker haalbaar binnen de stageperiode, maar wel met de juiste begeleiding vanuit onze organisatie en een nauwlettende blik op de schrijfvaardigheid van de stagiair."
acm.nl/

Gemeente Sliedrecht Arjen Overbeek, Raadsgriffier in Sliedrecht

"Onze stagiair van de opleiding HBO-Rechten kun je eigenlijk geen stagiair noemen. Het is een (jonge) collega die zelfstandig een eigen project draait. Wij leren van elkaar en wisselen ervaringen uit. Wij zijn trots op onze stagiair en verbazen ons steeds weer over haar professionaliteit, hands on mentaliteit, leergierigheid en vermogen om zich binnen een korte periode zo eigen te maken met het bedrijf, de cultuur en werkzaamheden."
sliedrecht.nl

Elfi Letselschade & Advies, Ethem Emre, Manager

"Er werkt op dit moment een stagiair van de opleiding HBO-Rechten mee op de afdeling schaderegeling. Het gaat om een meeloopstage, maar hij draait onder begeleiding volledig mee en houdt zich bezig met het opvragen van medische gegevens, het nabellen van cliënten en het voeren van correspondentie. Vanuit maatschappelijk oogpunt vinden wij het belangrijk stageplaatsen aan te bieden. Soms levert het onze organisatie veel op en een andere keer iets minder, maar het hoort bij het ondernemerschap." 
elfi-letselschade.nl