Studenten zijn druk bezig

Toegepaste Psychologie

Werkt u in uw organisatie met adviseurs, voorlichters, trainers, coaches, mediators, onderzoekers of begeleiders? Met een toegepast psycholoog heeft u een specialist in huis die direct inzetbaar is.

De vraag naar werknemers die binnen het domein van de psychologie direct in de praktijk aan de slag kunnen, wordt steeds groter. Met de hbo-opleiding Toegepaste Psychologie komt Hogeschool Leiden tegemoet aan die vraag.
Een toegepast psycholoog kan onder andere:

  • Assessen: meten van geschiktheid van sollicitanten;
  • Adviseren: over school- en beroepskeuze;
  • Begeleiden en coachen: omgaan met weerstand bij een reorganisatie;
  • Trainen: een training effectief communiceren ontwikkelen en verzorgen;
  • Voorlichten: gezondheidsvoorlichting en preventieprogramma≠s ontwikkelen;
  • Praktijkgericht onderzoeken: onderzoek naar trends onder consumenten;
  • Interdisciplinair en internationaal samenwerken: kennis uit andere disciplines of uit andere landen overbrengen van of naar het eigen vakgebied;
  • Professionaliseren: door evaluatie en reflectie de effectiviteit en efficiency van alle eigen beroepshandelingen verbeteren.

Meer informatie over de opleiding Toegepaste Psychologie.

Derdejaars stage

De stage is onderdeel van de 4-jarige hbo-opleiding Toegepaste Psychologie en vindt plaats in het 3e jaar van de opleiding. De student beheerst dan het grootste deel van de theoretische kennis van de opleiding. Tevens beheerst de student in het 3e het jaar van de opleiding de benodigde vaardigheden (zoals trainen, assessen en adviseren).

De opleiding kent verschillende toepassingsgebieden:Consument en Maatschappij, Arbeid en Organisatie, Maatschappelijke Participatie en Veiligheid, Gezondheid en Zorg, Onderwijs en Ontwikkeling, Relaties tussen Mensen. De student maakt een keuze voor twee van deze toepassingsgebieden en gaat zich tijdens de stage verder bekwamen door het gebruiken van de theoretische kennis in de praktijk.

Meer informatie over de derdejaars stage.

Stage in het buitenland

Het is mogelijk om een stage in het buitenland te lopen. De student is, net als bij de stage in het binnenland, zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplek in het buitenland.

Meer informatie over de buitenlandstage.

Afstudeeropdracht

Studenten Toegepaste Psychologie sluiten hun opleiding in het vierde studiejaar af met de uitvoering van een project binnen het werkveld van de Toegepaste Psychologie. Studenten werken ongeveer 840 uur aan een afstudeeropdracht of project.
U kunt Hogeschool Leiden ook een opdracht voor een onderzoek of project verstrekken.

Andere vormen van samenwerking

Hogeschool Leiden heeft de opleiding Toegepaste Psychologie ontwikkeld in overleg met vertegenwoordigers van het werkveld. Om de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt zo optimaal mogelijk te houden, onderhoudt Hogeschool Leiden contact met mogelijke werkgevers van toegepast psychologen. U kunt invloed uitoefenen op de inhoud van het curriculum door zitting te nemen in de klankbordgroep Toegepaste Psychologie. Ook kunt u gastlessen verzorgen of docenten en studenten uitnodigen voor een bedrijfsbezoek. Met deze vormen van uitwisseling kan Hogeschool Leiden het onderwijsaanbod nog beter afstemmen op uw vraag.

Contact

Heeft u stagemogelijkheden binnen uw organisatie, wilt u een opdracht plaatsen bij Hogeschool Leiden of wilt u op een andere manier samenwerken met Hogeschool Leiden? Neemt u dan contact op met Ellen Brillemans, telefoon +31(0)638829730 . U kunt ook mailen: stage.tp@hsleiden.nl.