Studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

De sociaal pedagogische hulpverlener (SPH'er) kan werken in de jeugdzorg, de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking, de psychiatrie, de ouderenzorg, de hulpverlening of in een algemeen ziekenhuis. Ook is het mogelijk om in de verslavingszorg of het gevangeniswezen aan de slag te gaan. Er kan gewerkt worden als mentor, groepsleider, sociotherapeut, preventiemedewerker, leefgroep werker, begeleider, coördinator, kwaliteitsmedewerker, allemaal functies waar de opleiding SPH voor opleidt.

Wat doet een SPH'er?

De SPH’er ondersteunt en begeleidt mensen die door een (verstandelijke) beperking, psychische problemen of ziekte niet zelfstandig hun dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren. De SPH’er stimuleert de zelfredzaamheid en denkt mee hoe problemen kunnen worden aangepakt. De hulp wordt geboden in de directe leef- of werkomgeving van de cliënt. De SPH’er werkt ontwikkelingsgericht, herstelgericht en rehabilitatiegericht.

Derdejaarsstage

De stage van tien maanden is onderdeel van de vierjarige hbo-opleiding SPH en vindt plaats in het derde jaar van de opleiding, gedurende vier dagen per week.
De stage is een belangrijk onderdeel van de integrale leerlijn. Dat wil zeggen dat alle kennis en vaardigheden die in de eerste twee jaar zijn geleerd nu in de praktijk kunnen worden ingezet.

In overleg en samenwerking met het werkveld wordt een leeromgeving gecreëerd waarbij de student geleidelijk zijn competenties kan ontwikkelen richting zelfstandig beroepsbeoefenaar.

Stage in het buitenland

Het is mogelijk om stage in het buitenland te lopen. De student is, net als bij de stage in het binnenland, zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplek in het buitenland. De stageperiode wordt in zo’n geval verdeeld in twee periodes van vijf maanden, waarbij de eerste vijf maanden stage wordt gelopen in Nederland.

Afstudeeropdracht

Studenten SPH sluiten hun opleiding in het vierde studiejaar af met de uitvoering van een onderzoek binnen het werkveld van Social Work. Studenten werken ongeveer 840 uur aan een afstudeeropdracht of project.

U kunt Hogeschool Leiden ook een opdracht voor een onderzoek of project (binnen een minor) verstrekken.

Andere vormen van samenwerking

Hogeschool Leiden heeft de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening ontwikkeld in overleg met vertegenwoordigers van het werkveld. Om de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt zo optimaal mogelijk te houden, onderhoudt Hogeschool Leiden contact met mogelijke werkgevers. U kunt invloed uitoefenen op de inhoud van het curriculum door zitting te nemen in de werkveldcommissie. Ook kunt u gastlessen verzorgen of docenten en studenten uitnodigen voor een bedrijfsbezoek. Met een aantal instellingen heeft de afdeling Social Work en Toegepaste Psychologie een samenwerkingsconvenant afgesloten. Met deze vormen van uitwisseling kan Hogeschool Leiden het onderwijsaanbod nog beter afstemmen op uw vraag.

Contact

Heeft u stagemogelijkheden binnen uw organisatie, wilt u een opdracht plaatsen bij Hogeschool Leiden of wilt u op een andere manier samenwerken met Hogeschool Leiden? Neemt u dan contact op met Ellen Brillemans via: