Studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

De maatschappelijk werker kan als generalist of specialist aan het werk. De maatschappelijk werker is voorbereid op de nieuwe ontwikkelingen binnen het werkveld; denk daarbij bijvoorbeeld aan sociale wijkteams en sociaal ondernemen in het algemeen.

Competenties

De competenties waar de maatschappelijk werker onder andere aan heeft gewerkt zijn verbindingen leggen, interculturele communicatie, outreachend werken, versterken van de eigen kracht en het begeleiden van vrijwilligers.

Doelgroepen

Daarnaast is de maatschappelijk werker in te zetten voor specifieke doelgroepen, zoals ziekenhuiswerk, reclassering en verslavingszorg, waarbij bijvoorbeeld psychosociale hulpverlening, materiele hulpverlening, signalering, belangenbehartiging en preventie als competenties passen.

Derdejaarsstage

De stage van tien maanden is onderdeel van de vierjarige hbo-opleiding MWD en vindt plaats in het derde jaar van de opleiding, gedurende vier dagen per week.
De stage is een belangrijk onderdeel van de integrale leerlijn. Dat wil zeggen dat alle kennis en vaardigheden die in de eerste twee jaar zijn geleerd nu in de praktijk kunnen worden ingezet.

In overleg en samenwerking met het werkveld wordt een leeromgeving gecreëerd waarbij de student geleidelijk zijn competenties kan ontwikkelen richting zelfstandig beroepsbeoefenaar.

Stage in het buitenland

Het is mogelijk om stage in het buitenland te lopen. De student is, net als bij de stage in het binnenland, zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplek in het buitenland. De stageperiode wordt in zo’n geval verdeeld in twee periodes van vijf maanden, waarbij de eerste vijf maanden stage wordt gelopen in Nederland.

Afstudeeropdracht

Studenten MWD sluiten hun opleiding in het vierde studiejaar af met de uitvoering van een onderzoek binnen het werkveld van Social Work. Studenten werken ongeveer 840 uur aan een afstudeeropdracht of project.

U kunt Hogeschool Leiden ook een opdracht voor een onderzoek of project (binnen een minor) verstrekken.

Andere vormen van samenwerking

Hogeschool Leiden heeft de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening ontwikkeld in overleg met vertegenwoordigers van het werkveld. Om de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt zo optimaal mogelijk te houden, onderhoudt Hogeschool Leiden contact met mogelijke werkgevers. U kunt invloed uitoefenen op de inhoud van het curriculum door zitting te nemen in de werkveldcommissie. Ook kunt u gastlessen verzorgen of docenten en studenten uitnodigen voor een bedrijfsbezoek. Met deze vormen van uitwisseling kan Hogeschool Leiden het onderwijsaanbod nog beter afstemmen op uw vraag.

Contact

Heeft u stagemogelijkheden binnen uw organisatie, wilt u een opdracht plaatsen bij Hogeschool Leiden of wilt u op een andere manier samenwerken met Hogeschool Leiden? Neemt u dan contact op met Ellen Brillemans via: