Studenten overleggen met elkaar

Informatica

Binnen de opleiding Informatica lopen studenten een stage (studiejaar 3 en 4) én een afstudeerstage (studiejaar 4). Beide stages duren 20 lesweken (exclusief schoolvakanties). Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 lesweken. Er kan iedere nieuwe onderwijsperiode gestart worden met de stage.

De volgende start- en einddata zijn mogelijk:

Aanvang Afronding
Begin september Begin februari
Eind november Eind april
Begin februari Eind juni
Eind april Eind november*

* In zomervakantie kan worden doorgewerkt. Het formele einde van deze stageperiode blijft eind november.

De exacte start- en einddata verschillen per studiejaar.

Hoe werkt het?

Studenten zoeken zelf een stagebedrijf en leggen deze voor aan de opleiding. De opleiding controleert de stageopdracht inhoudelijk op niveau en competenties voordat de student mag starten. Voor een beschrijving van deze competenties kun je terecht op de website van HBO-i.

Voor bedrijven is het mogelijk om stageopdrachten onder de aandacht te brengen bij Informatica studenten. Wij publiceren de stageomschrijving op onze digitale leeromgeving voor studenten.

Dien je stageopdracht in

Via het stageformulier kunnen bedrijven hun stageopdracht aanbieden. Stageopdrachten van werving-en-selectiebureaus worden niet door onze opleiding gepubliceerd.

Download het stageformulier ( xlsx, 39 KB )

Stuur het ingevulde stageformulier plus een uitgebreide stageopdracht (in pdf) naar Corinne Veenstra via stage.informatica@hsleiden.nl. Je ontvangt een bevestiging zodra de stageopdracht is gepubliceerd. Als een student interesse heeft neemt hij/zij rechtstreeks contact op.