Studenten zijn in gesprek met elkaar

Human Resource Management

De opleiding Human Resource Management leidt studenten op voor het brede werkterrein van functies waarin de thema's  organisatie en  personeel en arbeid centraal staan. Studenten krijgen theorie aangereikt op het gebied van arbeidsrecht, management, bedrijfseconomie en arbeidsverhoudingen. Daarnaast werken de studenten in projectgroepjes samen aan actuele, praktische projectopdrachten. Zo worden zij getraind in vaardigheden die hen voorbereiden op de latere activiteiten als personeelsfunctionaris, arbeidsconsulent, loopbaanadviseur, arbeidsdeskundige of opleider/coach.

Een afgestudeerd HRM'er is een flexibele, breed inzetbare generalist die alles weet van Personeelsmanagement en thuis is in organisatievraagstukken, loopbaanbeleid, arbeidsvraagstukken en arbeidspsychologie (o.a. arbeidscontracten, ontslag maar ook pensioenen.)

Als bedrijf of instelling (in de regio) kunt u profiteren van deze leerbehoefte en één of meer studenten de gelegenheid bieden om in uw bedrijf of instelling mee te werken. Zo kunt u bijvoorbeeld gedurende 4-5 maanden iemand in huis hebben die u bij werkzaamheden kan ondersteunen. Hiermee biedt u onze studenten de kans gericht ervaring op te doen. Sluit u zich aan bij ons netwerk van bedrijven en organisaties die de studenten een kans geven?

Oriëntatiestage

Al in het eerste studiejaar van de opleiding HRM moeten studenten op stage. Dit is de oriëntatiestage. Tijdens deze oriëntatiestage loopt de student gedurende 15 weken 2 dagen per week stage. Vanaf 1 februari is de stage op maandag en vrijdag. De stagiaire functioneert in de rol van HR-medewerker en dient werkzaamheden te verrichten op operationeel niveau m.b.t. in-, door- en uitstroom van personeel. De student werft zelf een stageplaats en wordt begeleid door een professional binnen het bedrijf. Lees hier meer over de oriëntatiestage.

Tweede en derdejaars stage

In februari starten de tweedejaarsstudenten met stage voor een periode van 2 keer 5 maanden of 1 keer maanden 10. De opleiding Human Resource Management is in dat kader jaarlijks op zoek naar geschikte stageplaatsen. Bekijk de criteria waaraan de stage moet voldoen.

Afstudeeropdrachten

In het vierde studiejaar werken de studenten HRM in kleine groepjes aan extern verworven afstudeeropdrachten. Het doel daarvan is de student gedurende een jaar ervaring met beleidsmatig onderzoek te laten opdoen. Hebt u vraagstukken binnen uw organisatie en zou u graag ondersteund worden bij uw onderzoek als basis voor nieuw beleid, dan kunt u profijt hebben van een bijna-afgestudeerd HRM'er. Neem contact op met onder vermeld Stagebureau voor meer informatie of stuur ons uw onderzoeksvoorstel toe.

Andere vormen van samenwerking

De opleiding Human Resource Management stelt zich ten doel geregeld contact te hebben met het werkveld en staat open voor uw ideeën en vragen. Bijvoorbeeld Gastlessen over uw praktijk als P&O-functionaris kunnen van grote waarde zijn voor onze studenten. Wij waarderen initiatieven die de samenwerking met het werkveld kunnen intensiveren. Neemt u dus gerust contact met ons op als u hierover ideeën hebt.

Contact

Indien u belangstelling heeft om opdrachten uit te laten voeren door studenten dan kunt u gebruik maken van het stageformulier ( doc, 62 KB ) en uw vacature tekst mailen naar menb.stagebureau@hsleiden.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marieke van der Poel, Stagebureau M&B.
Tel: +31 (0)71 - 518 81 91
E-mail:  menb.stagebureau@hsleiden.nl