Hogeschool Leiden

Commerciële Economie

Door de ontwikkeling die het onderwijs binnen Commerciële Economie doormaakt, komen er in het CE-onderwijsprogramma steeds meer opdrachten en thema's voor die het beste tot hun recht komen tegen de achtergrond van levensechte situaties uit het beroepenveld. Voor de drie jaren waaruit de hoofdfase van de vierjarige hbo-opleiding CE bestaat, heeft de opleiding daarom graag een aanbod aan (externe) opdrachten van het (regionale) bedrijfsleven.

Studenten werken aan deze opdrachten en leren daarvan. Bedrijven en instellingen profiteren van de door studenten geleverde resultaten. Enige voorbeelden van projecten zijn:

  • onderzoek doen naar (onderzoek, analyse, aanbevelingen): klanttevredenheid, concurrenten, mogelijkheden voor nieuwe producten, diensten op bestaande of nieuwe markten, imago, etcetera;
  • analyse van: website, identiteit en imago, concurrentie, leveranciers;
  • diverse plannen maken(onderzoek, analyse, strategie, plannen): marketingplan, salesplan (w.o. accountplan), communicatieplan, exportplan, ondernemingsplan;
  • stagelopen: meelopen (en daarin zelfstandig kunnen handelen en beslissen), maar ook het uitvoeren van een specifieke stageopdracht (bijvoorbeeld ter ondersteuning van bedrijfsplannen of -activiteiten).

Tweedejaars opdrachten

Marktonderzoek t/m Marketingplan (voor een productgroep). Periode: half januari t/m half juni, ongeveer 2,5 dagen per week.

Derdejaars projecten en stages

Diverse projecten, eventueel stage. Dit kan het gehele jaar door. Het moet bestaan uit minimaal 11 weken en dit is afhankelijk van de opdracht. Tijdens de stage kan de student drie tot vijf dagen aan de stage besteden. Momenteel wordt er ook gewerkt aan een "e-business communicatieplan" door derdejaarsstudenten.

Vierdejaars stages

Individuele stage: Deze stage loopt het gehele jaar door, gedurende vijf dagen per week. De stage moet minimaal 16 weken duren.  Afstudeeropdracht: Deze afstudeeropdracht loopt van september t/m januari of van februari t/m juni. De student begint met het vier dagen per week stagelopen in februari. Dit loopt op tot bijna vijf dagen per week in mei, juni. Het is de bedoeling dat het bedrijf de student de mogelijkheid biedt minimaal vijftig procent van de tijd aan de afstudeeropdracht te werken.

Andere vormen van samenwerking

Daarnaast moeten studenten zogenaamde vrije studiepunten verwerven, dit is bij voorkeur een beperkte opdracht van een bedrijf/instelling. Ook bij het onderwijs dat zich tot nu toe op de hogeschool afspeelt, is de opleiding op zoek naar levensechte beroepssituaties, die de basis vormen voor het onderwijs.

Contact

Indien u belangstelling heeft om opdrachten uit te laten voeren door studenten dan kunt u de vacature tekst mailen naar het stagebureau Management en Bedrijf

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marieke Laeven- van der Poel, Stagebureau M&B.
T: +31 (0)6 39 11 50 47
E: menb.stagebureau@hsleiden.nl