Lectoraat Metabolomics

Lectoraat Metabolomics

Metabolomics is sterk in opkomst. Steeds meer werkvelden willen met behulp van metabolomics complexe vragen beantwoorden. Vanuit het lectoraat willen we het werkveld hierin professioneel ondersteunen: met het beantwoorden van onderzoeksvragen, het ontwikkelen van analytisch chemische methoden én door goed opgeleide studenten af te leveren die gespecialiseerd zijn in metabolomics.

Lees meer over het lectoraat

Onderzoek

Het lectoraat richt zich met name op de thema’s personalized medicine en biodiversiteit. Hiervoor worden methoden ontwikkeld en toegepast, gebaseerd op gaschromatografie en vloeistofchromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie. Een belangrijke toepassing is het meten van metabolieten in feces om de samenstelling en activiteit van onze darmflora te onderzoeken. Bij al het onderzoek van het lectoraat zijn docenten en studenten betrokken.

Lees meer over het onderzoek

Onderwijs

Het lectoraat draagt ook bij aan de ontwikkeling van nieuw onderwijs. Een eerste stap hierbij is het opzetten van de nieuwe minor Metabolomics die vanaf komend studiejaar van start gaat bij de faculteit Science & Technology van Hogeschool Leiden.

Lees meer over de onderwijsactiviteiten