Goed Georganiseerde School

Goed Georganiseerde School

Het programma Goed Georganiseerde School (GGS), een initiatief van Hogeschool Leiden waarin vijftien hogescholen deelnemen, ondersteunt hogescholen bij de uitvoering van veranderprocessen en onderwijsinnovaties. Daarbij ligt de focus op de samenwerking tussen onderwijs en ondersteuning. Het programma GGS doet wetenschappelijk onderzoek, voert casestudies uit, begeleidt veranderprocessen en innovaties op hogescholen en faciliteert kennisuitwisseling tussen hogescholen.

Loopt onderwijsinnovatie op jouw school vast in de uitvoering? Het programma Goed Georganiseerde School biedt hulp.

Contextuele aanpak voor succesvol veranderen en innoveren

Veel onderwijsinnovaties lopen vast in de uitvoering. Vaak wordt onvoldoende of te laat in het proces rekening gehouden met de consequenties voor de organisatie van het onderwijs en de onderwijslogistiek. Hierbij spelen spanning en wederzijdse onbegrip tussen 'het onderwijs' en 'de ondersteuning' een belangrijke rol. Bovendien wordt te weinig rekening gehouden met de invloed van de institutionele context op de effectiviteit van de onderwijsinnovatie. Een contextuele aanpak, die inspeelt op elementen van de institutionele context, draagt bij aan succesvolle veranderingen en innovaties.

Thema's GGS

Op dit moment richt het programma Goed Georganiseerde School zich op de volgende thema's: 

  • Roosteren & inzetplanning: de samenwerking tussen onderwijs en onderwijslogistiek bij het plan- en roosterproces.
  • Flexibilisering: de implicaties van flexibilisering voor de organisatie van het onderwijs en de onderwijslogistiek.
  • Teams aan zet: de gevolgen van het versterken van de positie van onderwijsteams voor de ondersteuning.
  • Samenwerking onderwijsinnovaties: succesfactoren voor de uitvoering van onderwijsinnovaties onderwijsinnovaties.
  • Verander- en innovatieprocessen: hoe worden verander- en innovatieprocessen vormgegeven en wat is de rol van een leernetwerk of HRM hierbij.

Thema's worden mede geselecteerd op basis van vragen van deelnemende hogescholen.

Meer informatie en op de hoogte blijven

Wil je meer informatie over het programma GGS, participeren in casestudies, ondersteuning bij een project of heb je een andere vraag? Neem dan contact op via ggs.mb@hsleiden.nl

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws en de activiteiten van het programma Goed Georganiseerde School? Laat dan je contactgegevens achter.

Hogeschool Leiden