Hogeschool Leiden

Symposium 'De betekenis van zingeving voor psychische gezondheidszorg'

Zingeving is een belangrijk aspect bij het ontstaan van psychische problematiek en het herstel daarvan. Het speelt ook mee bij het ontstaan of verergeren van problemen, die ontstaan door traumatische levensgebeurtenissen. Van (ervaringsdeskundige) professionals mogen we verwachten dat ze gevoelig zijn voor vragen van hun cliënten of patiënten op dit vlak, en dat ze competent zijn in het voeren van gesprekken hierover. Op Hogeschool Leiden was op vrijdag 22 januari een symposium dat nader inging op de betekenis van zingeving.

Lees het verslag van het symposium

Lees meer over de achtergrond van zingeving

Bekijk het programmaoverzicht

Centrale vragen

Er zijn een aantal vragen die tijdens het symposium aan de orde kwamen:

  • Wat verstaan we onder zingeving of een vergelijkbare term?
  • Wat is de rol van (ervaringsdeskundige) professionals, en familieleden in het signaleren van vragen rondom zingeving?
  • Hoe voer je hierover een goed gesprek?
  • Bij wie kun je advies vragen?
  • Wat betekent zingeving voor het beleid van instellingen gericht op ondersteuning van (persoonlijk) herstel?

Samenwerkingspartners

Dit symposium werd georganiseerd door Hogeschool Leiden (Lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg) met medewerkers van Parnassia Groep, Brijder Verslavingszorg, Rivierduinen, Antes, Stichting Anton Constandse, GGZ inGeest, RIBW K/AM.

Delen en benutten van kennis, ervaring en expertise