Geestelijke Gezondheidszorg

Geestelijke Gezondheidszorg

Het lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg houdt zich bezig met onderzoek en kennisontwikkeling op het gebied van de psychische gezondheidszorg en verschillende vormen van herstel. Na een aantal jaar onderzoek gedaan te hebben naar herstelprocessen bij mensen met een psychische aandoening de aandacht inmiddels specifiek gericht op functioneel herstel. Deze vorm van herstel is binnen de psychische gezondheidszorg nog sterk onderbelicht.

Lees meer over de onderzoekslijnen van het lectoraat

Om de opgedane kennis terug te laten vloeien naar zowel de beroepspraktijk als het onderwijs is er een maandelijkse kenniskring waar onder andere GGz-werkers, docenten en studenten aan deelnemen. Verder streeft het lectoraat ernaar om eenmaal per jaar een symposium of werkconferentie te organiseren waarbij een relevant onderwerp diepgaand besproken wordt.

Lees meer over het lectoraat

De binding met het onderwijs van Hogeschool Leiden wordt gesterkt door de bijdrage van het lectoraat aan de minor Geestelijke Gezondheidszorg en het afdelingsonderzoek waar afstuderende Social Work studenten aan deel kunnen nemen.

Lees meer over de samenwerking met het onderwijs