Contextueel Veranderen

Contextueel Veranderen

Organisaties veranderen en innoveren continu; denk bijvoorbeeld aan de stap naar flexibel onderwijs in onderwijsinstellingen, het verduurzamen van organisaties, de ontwikkeling naar zelforganiserende teams, het bevorderen van een lerende cultuur, de ontwikkeling van zelforganiserende teams of het versterken van diversiteit in organisaties. In de praktijk blijkt veranderen en innoveren vaak weerbarstig.  

Veranderprocessen worden beïnvloed door de context. Het functioneren van organisaties wordt bepaald door de interactie tussen individuen en groepen met verschillende waarden, culturen, beelden, belangen, taken en rollen. De confrontatie tussen deze individuen en groepen leidt binnen organisaties tot spanningen en dilemma’s. Deze interactie wordt weer beïnvloed door andere contextfactoren, zoals de organisatiestructuur, de verschillende culturen in de organisatie en de sturingsfilosofie.

Om een verandering tot een succes te maken, moet de gehanteerde verander- of innovatieaanpak aansluiten bij de aard van het vraagstuk, inspelen op de aspecten van de context en rekening houden met de perspectieven en betekenissen van verschillende betrokkenen.

Wil je meer weten over wat contextueel veranderen precies is, bekijk onze pagina Wat is Contextueel Veranderen?

Ronald Ulrich, lector Contextueel Veranderen

Contextueel veranderen betreft het gericht inspelen op kenmerken van de gelaagde en veelvormige context om het succes van een veranderproces te vergroten. Contextueel veranderen gaat om het hanteerbaar maken van complexiteit. Dat vraagt om meervoudig kijken, denken en handelen.

Ronald Ulrich, lector Contextueel Veranderen