Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Op scherp gezet

11 mei 2021 - Vrienden durven je scherp te houden. Ze helpen je, ook wanneer ze een pijnpunt benoemen. Gerdo Kuiper en Erik-Jaap Scheer wijzen elk op drie gevoelige plekken in het omgevingsbeleid.

Gerdo Kuiper is docent recht en lector Recht & Rechtvaardigheid aan de Hogeschool Leiden. Samen met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn zette hij Living Lab Omgevingswet op, om studenten in de praktijksituatie voor te bereiden op de Omgevingswet. 

Burgerbelang VS. Projectontwikkelaar

De Omgevingswet geeft meer ruimte voor invulling van de leefomgeving. Met meer verantwoordelijkheid voor burger en projectontwikkelaar en een meer faciliterende rolvoor de overheid. Aan wie komt dit ten goede? Over de projectontwikkelaar maak ik me geen zorgen: die ziet zijn kansen, omdat met de Omgevingswet de overheid meer kan schuiven met normen. Het mengpaneel. Mijn zorgen zitten bij de betrokkenheid van bewoners. Mijn beeld is dat er veelal met nieuwe middelen, maar vanuit een traditionele gedachte, naar participatie wordt gekeken.

Politieke moed stimuleren

Erik-Jaap Scheer is directeur-eigenaar van Mees Ruimte & Milieu, een adviesbureau op het gebied van omgevingsrecht. Het is een van de plekken waar studenten van de Hogeschool Leiden aan de slag gaan voor het LivingLab Omgevingswet, dat de provincie mede heeft opgezet. 

Kiezen voor maatwerk
De Omgevingswet richt zich op het vinden van een goede balans tussen het beschermen en het benutten van de fysieke leefomgeving. Daarom bevat het kernbegrippen 
zoals ‘lokaal maatwerk’ en ‘snellere en integrale besluit vorming’. Wordt hiervan straks echt gebruikgemaakt? De huidige Wro en Wabo kennen al veel instrumenten voor snellere procedures en flexibiliteit en maatwerk in besluit vorming. Hiervan wordt vaak niet goed gebruikgemaakt.Gemeenteraden bepalen hoe de mogelijkheden benut worden. Bij de meeste heb ik de indruk dat ze de huidige mogelijkheden en die onder de Omgevingswet niet goed kennen.

Lees het hele artikel ( pdf, 90 KB ).